Collector’s Corner

Saikat Patra

Meditation

Sailen Ghosh

Ganesh

Sailen Ghosh

Krishna

Sailen Ghosh

Radha

Sanatan Saha

Untitled

Sanjay Pawar

Untitled

Sanjo

Kohbar Painting

Sanjoy Majumder

Teja series I

Sanjoy Majumder

Teja Series II

Sanjoy Majumder

Teja Series III

Shibani Sengupta

Aranyak

Shibani Sengupta

Aranyak II