Collector’s Corner

Susnata Chetterjee

Landscape II

Tamoy Roy Chowdhury

Face -I

Tanmoy Roy Chowdhury

Face-II

Tapas Ghosal

Face I

Tapas Ghosal

Face II

Tapas Sarkar

Couple

Tapas Sarkar

Ganesh Janani

Uttam Kumar Roy

Lord Shiva

Vaskar Sheel

Untitled