RAGINI PATMANJARI

RAGINI RAMKALI

RAGINI SAINDHAVI

RAGINI TODI

RAGINI VARADI

ROYAL PROCESSION

SERVANTS REPORT TO SHUMBHA

SHUMBHA CONFINING

Siva in Various Forms

SRAVAN

VISHNU FIGHTING MADHU & KAITBHA

VISHNU KILLS MADHU & KAITBHA

WOMAN STANDING WITH FOLDED HANDS

Yama, the god of death